کارت خرید

سرور مجازی آلمان

DE-1024-50G -8 موجود است

پردازنده Intel® Core™ i7-7700
هارد دیسک 50 گیگابایت
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
رم 1 گیگابایت
پنل ربوت بله

DE-2048-70G -2 موجود است

پردازنده Intel® Core™ i7-7700
هارد دیسک 70گیگابایت
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
رم 2 گیگابایت
پنل ربوت بله

DE-3072-100G

پردازنده Intel® Core™ i7-7700
هارد دیسک 100گیگابایت
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
رم 3 گیگابایت
پنل ربوت بله

DE-4096-150G

پردازنده Intel® Core™ i7-7700
هارد دیسک 150 گیگابایت
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
رم 4 گیگابایت
پنل ربوت بله

DE-6144-250G

پردازنده Intel® Core™ i7-7700
هارد دیسک 250گیگابایت
پورت 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
رم 6 گیگابایت
پنل ربوت بله